Samfund

Alt for våd februar giver uventede skader på boligen

Efter en exceptionel start på året, oplever forsikringsselskabet Codan en stigning i vandskader, der skyldes en stigning i grundvandet. Det kan skabe utætheder i kældervægge.

Normalt er februar den koldeste måned på året og dermed højsæson for frostskader på boligen, men i år betyder de usædvanlige våde vejrforhold, at boligejerne skal være opmærksomme på en anden type af skade.

Hos forsikringsselskabet Codan oplever man nemlig en stigning i antal vandskader i kældre, hvor en forhøjet grundvandsstand nu giver vandtryk på kældervægge og -gulve. Det sker, ifølge Codans skadedirektør, Henrik Bundgaard, fordi jordvandsmagasinerne er blevet fyldt op i løbet af efteråret og vinteren – dvs. at jorden har taget imod den mængde vand, den kan.

”Ved normalt vintervejr vil det her ikke være et problem, men med februars store mængder nedbør opstår der et stort overskud af vand, som ikke længere kan sive ned i jorden. I og med at vandet heller ikke fordamper som i sommermånederne, hæves grundvandsstanden og skaber et tryk på kældre, og dermed presses vand igennem,” forklarer han.

Ifølge Henrik Bundgaard er der desværre ikke meget man kan gøre for at undgå denne type af skade, da fundamentet på de fleste kælderrum ikke er konstrueret til at modstå vandtryk.

”Normalt råder vi vores kunder til at forebygge vandskader gennem forskellige tiltag, der leder vandet væk fra huset, men de hjælper desværre ikke, når det er grundvandet, som er årsag til skaden,” siger han og uddyber.

”Det kan især være problematisk med vandskader, hvis man har taget sin kælder i brug på anden vis, end den er tiltænkt fx ved at indrette værelser eller fitnessrum,” siger Henrik Bundgaard.

Sådan dækker forsikringen

Har du tegnet en husforsikring, er der hjælp at hente hos forsikringsselskabet. Dog er det ifølge Henrik Bundgaard vigtigt at være opmærksom på, at forsikringen dækker skaden, men ikke selve årsagen til vandindtrængningen.

”Det betyder, at kunden selv skal få lavet utæthederne i kælderydervæggene samt det, at de ikke er konstrueret til at modstå et vandtryk. Når det er gjort, kommer vi og tager os af skaden, som vandet har forårsaget,” siger han og understreger, at det er et generelt vilkår i branchen og at der undtagelsesvis er situationer, hvor forsikringen yderligere dækker selve årsagen.

Skal vænne os til det

Selvom det er overraskende med en så våd februar måned, gør danskerne, ifølge Henrik Bundgaard, klogt i at forvente mere af det samme fremover.

”Det her er endnu et eksempel på, hvordan klimaforandringerne vender op og ned på de forventninger, vi normalt har til sæsonens vejr og dermed, hvilke skader boligejerne skal være opmærksomme på at forebygge,” siger han og uddyber:

”Ligesom vi i sommer så, hvordan skybrud er blevet langt hyppigere, er det bestemt ikke usandsynligt, at vi fremover vil se, at sne- og frostskader i højere grad vil blive afløst af vandskader i årets koldeste måneder,” fortæller Henrik Bundgaard, der her kommer med en række gode råd til at indrette kælderrummet.

Sådan indretter du dit kælderrum

• Gulv

Hav hellere klinker og beton end tæpper, gips og trægulve.

• Opbevaring

Bevar ting i kasser lavet af plast frem for pap og stil de mest robuste kasser nederst. En god idé er at sætte stålreoler i kælderen. Reoler får ikke blot tingene væk fra gulvet, men også skaber mere orden og bedre overblik over dine ting.

• Møbler

Det er en dårlig ide at opbevare møbler – især hvis der er tekstil på dem – i din kælder. Især i sommerperioden er luftfugtigheden alt for høj til sikker opbevaring af møbler i kælderen. Det gælder også træmøbler, som dårligt tåler fugt. Desuden står møblerne oftest direkte på gulvet og er altså i fare for at blive vandskadet, hvis uheldet er ude.

• Afstand

Stil generelt ikke ting for tæt op ad vægge eller for lavt mod gulvet. Det sikrer en bedre ventilation i det fugtige kælderrum. Det forebygger også skader pga. skimmelsvamp. En tommelfingerregel er at stille reoler og andre ting med en afstand på 10 cm til væggen.

Kommentarer