Samfund

Færre skoler er socialt blandede – det gælder især privatskoler

Den blandede skole er kraftigt på tilbagetog. Særligt fri- og privatskolerne er blevet mindre blandede, det seneste årti, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Danske skolebørn møder i mindre grad børn fra andre sociale lag, når de går i skole, end de gjorde for ti år siden.

Det viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der ud fra forældrenes indkomstoplysninger i Danmarks Statistiks registre, har analyseret, hvordan elevfordelingen ser ud på den enkelte skole og i kommunerne. Kun skoler med minimum 100 elever, heraf mindst 10 elever i aldersgruppen 7-12 år, er analyseret. 

I 2010 var 42 procent af de danske grundskoler socialt blandede. I 2020 var der kun 27 procent. 

“En blandet skole er vigtig for sammenhængskraften, fordi børnene i højere grad vokser op og interagerer med børn fra andre samfundslag end deres eget. Det er enormt vigtigt for den sociale mobilitet og for forståelsen af andre menneskers livsbetingelser,” siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 

En skole er defineret som blandet, hvis der er en ligelig fordeling af elever fra alle indkomstlag i samfundet. Alle landets skolebørn er opdelt i fem lige store grupper ud fra forældrenes indkomst. En skole tæller som blandet, når den har mellem 10 og 30 procent af eleverne i samtlige af de fem indkomstgrupper. 

Særligt privatskoler bliver mindre og mindre blandede

Andelen af blandede skoler er faldet mest for de private skoler. 

I 2010 var andelen af henholdsvis blandede folkeskoler, 42 procent, og blandede privatskoler, 41 procent, nærmest lige store. Siden er privatskolerne, som også omfatter friskoler, markant mindre blandede end folkeskolen.

Kun 22 procent af privatskolerne er blandede, mens andelen for de offentlige skoler er 29 procent. 

“Ofte hører man i den offentlige debat, at de private skoler skam er for alle. Men tallene fortæller en anden historie og afspejler, at private skoler i højere grad er for børn med forældre i toppen af indkomstskalaen,” siger Sune Caspersen.

Analysen viser også, at der blandt alle private skole er en overvægt af elever med rige forældre. Det gælder for knap hver anden privatskole.

Det omvendte billede tegner sig blandt folkeskoler. Her er knap hver anden skole med en overvægt af børn fra den fattigste femtedel. 

“De private skoler er i høj grad der, hvor ressourcestærke forældre sender deres børn hen, mens folkeskolen løfter et tungere socialt ansvar,” siger Sune Caspersen. 

Kommentarer