Samfund

Nyt rådgivningstilbud målrettet unge over 15 år

Børns Vilkår, der driver BørneTelefonen, kommer nu med det nye rådgivningstilbud HØRT, der er målrettet unge i alderen 15-24 år. Unge står med flere valg og andre udfordringer end yngre børn – de flytter hjemmefra, vælger uddannelse og finder sig til rette i identitet og fællesskaber med andre unge.

35 års erfaring fra BørneTelefonen viser, at der er behov for et specialiseret fokus på unge. Børns Vilkår satser derfor massivt på unge i alderen 15-24 år med en særskilt ungeindsats og det nye landsdækkende rådgivningstilbud HØRT, der er udviklet i samarbejde med de unge selv.

Den unge målgruppe har andre udfordringer end yngre børn, fordi de står over for store overgange i livet, som kan føles tunge at stå alene med. De flytter hjemmefra, skal vælge uddannelse og udvikle grænser og identitet i fællesskaber med andre unge.

Det er også i ungdommen, at mange bliver introduceret til alkohol, sex og måske stoffer og kriminalitet. Samtidig er det et tidspunkt i livet, hvor man skal træffe mange valg og har brug for at blive klogere på rettigheder og handlemuligheder.

”Vi har talt med mange unge – både på BørneTelefonen og i udviklingen af HØRT – som fortæller, at det i dag kan opleves som et stort pres at skulle træffe store valg alene. Mange unge frygter konsekvenserne for at træde eller vælge forkert. Samtidig er der konkrete udfordringer med at mærke og stå fast på egne grænser og identitet. HØRT er tænkt som de unges sted, hvor ingen spørgsmål er forbudte, for store eller for små”, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

HØRT er alle unges sted

På BørneTelefonen var 45,5 procent af samtalerne i 2021 med unge over 15 år, og jo ældre børnene bliver, jo tungere er emnerne også. Mere end hver fjerde samtale med unge handlede om psykisk mistrivsel, såsom selvskadende adfærd, ensomhed og særligt selvmordstanker, der fyldte i 8,9 pct. af alle samtaler.

En overvægt af samtalerne på BørneTelefonen er med piger, fordi de oftest er bedre til at række ud efter hjælp, end drengene er. Børns Vilkår ved dog fra tidligere undersøgelser, at mange drenge også står med svære udfordringer, men at de i langt mindre grad oplever, at det er en mulighed at få hjælp.

”Når først en ung skærer i sig selv eller overvejer at tage sit eget liv, så er der en forebyggelse, der er slået fejl. Det er et alvorligt samfundsproblem – især når vi har nogle unge, som ikke ser det som en mulighed at række ud efter hjælp. Det er ikke noget Børns Vilkår kan løse alene, men vi vil begynde med HØRT, så alle unge har et sted, hvor de kan finde støtte til det, de synes, er svært”, siger Rasmus Kjeldahl.

HØRT er et rådgivningstilbud til alle unge og særligt dem, som oplever udfordringer eller mistrivsel i kortere eller længere perioder af livet. Tilbuddet består blandt andet af en døgnåben chatrådgivning, en gruppechat og en Instagram-profil med videofortællinger fra unge, som har oplevet udfordringer i livet. Senere på året åbner HØRT også en memorådgivning.

Kommentarer